Vítáme vás

Firma Pavlovský zastoupená majitelem Zdeňkem Pavlovským, zajišťuje komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky a v odpadovém hospodářství.

Základní informace o činnostech

  • Komplexní zajištění podnikajících fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, chemických látek a chemických přípravků a odpadového hospodářství a to již od r. 1995.
  • Nepřetržitý klientský servis služeb pro případy vzniku požáru, havárií, pracovních úrazů po celých 24 hodin denně.
  • Výše uvedené činnosti jsou zajištěny odborně způsobilými osobami v PO podle ust. § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o PO, v aktuálním znění, osobami odborně způsobilými v BOZP - prevenci rizik, dle ust. § 9, zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce, osobami odborně způsobilými v plném rozsahu dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
  • Projektování pozemních staveb v oboru požární ochrany autorizovaným technikem ČKAIT - 1102308
  • Působnost po celé České republice, klienty jsou významné české i zahraniční firmy, níže je uveden základní přehled společností.