Canosorb

Ekologický sorbent, který má vyjímečné vlastnosti

SORPČNÍ POMĚR: 1 : 10 až 14

UNIVERZÁLNOST: 
 • absorbuje veškeré uhlovodíky včetně PCB (nafta, benzíny, motorové oleje, topné oleje)
 • absorbuje slabé zásady a kyseliny
 • absorbuje barvy a rozpouštědla
 • absorbuje na suchu i na vodní hladině a to i za silného deště
LIKVIDACE:
 • použitý CANSORB lze likvidovat biodegradací, kompostováním, což je nejlevnější a nejekologičtější způsob likvidace
 • při likvidaci spalováním dosahuje výhřevnosti 21000 kJ/Kg
BEZPEČNOST PRÁCE
 • jedná se o 100% přírodní, zdravotně nezávadný materiál a proto nepředstavuje žádná zdravotní rizika pro pracovníky, kteří jej používají
 • redukuje vznětlivé výpary až o 90%
EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST
 • CANSORB absorbuje látky tím způsobem, že je váže přímo do řetězce huminové kyseliny (viz. níže), výluhy nasátého sorbentu do vody jsou tak vždy pod hranicí skládkových norem. Jedná se v podstatě o chemosorbci. CANSORB je také plně biologicky odbouratelný
SKLADOVÁNÍ:
 • díky sorpčnímu poměru, nepotřebujete velké množství sorbentu, ani tolik skladovacího prostoru
 • CANSORB v době balení obsahuje max. 10% vlhkosti a nevyžaduje žádné speciální skladovací podmínky
 • trvanlivost materiálu je prakticky neomezená
APLIKACE
 • snadná, nevyžaduje speciální školení personálu
 • rychlá, díky svým kapilárním vlastnostem je sorbce okamžitá a efektivní
LEGISLATIVA:
 • sorbent vyhovuje legislativním úpravám EU i NATO
 • CANSORB je rašelina upravená při teplotách 750-900 OC, kdy dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci huminové kyseliny. Vyloučené přírodní vosky zaručují hydrofobnost (odpuzování vody) a proto je možno CANSORB používat i na vodní hladině a rovněž i za silného deště. Huminová kyselina je biokyselina přirozeně v rašelině obsažená. Její schopnost je vázat, přímo do svého řetězce, uhlovodíky i jiné chemikálie přičemž vázanou látku již neuvolní. Rovněž zaručuje neobvykle vysoký sorpční poměr, jedná se v podstatě o chemosorpci.
  Likvidace CANSORBu, jako biologicky odbouratelného materiálu, je snadná a i nasátý CANSORB nepředstavuje žádné nebezpečí pro životní prostředí.