Projekční činnost

Oblast projektování zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:
  • Projektování pozemních staveb v oboru požární ochrany autorizovaným technikem ČKAIT - 1102308
  • zpracovávání veškeré nezbytné dokumentace požární ochrany (začlenění do kategorie činností, organizační zajištění PO, požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, propočet potřeby hasicích přístrojů apod.)
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby včetně schválení hasičským záchranným sborem
  • vybavování organizací požární technikou a bezpečnostními tabulkami